ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ανθρώπινη προσέγγιση, αξιοπιστία & επαγγελματισμός

Στο δικηγορικό γραφείο Στειακάκης Γεώργιος & Συνεργάτες έχουμε χειριστεί αρκετές από τις σοβαρότερες και πολυπλοκότερες υποθέσεις αποζημίωσης των παθόντων από τροχαία ατυχήματα. Η νομική κατάρτιση, η νομολογιακή ενημέρωση, η σοβαρότητα και η συνέπεια που απαιτούνται εκ μέρους του δικηγόρου για την αντιμετώπιση μίας τέτοιας υπόθεσης είναι αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για το χειρισμό της.

Το Γραφείο μας, έχοντας επίγνωση των δύσκολων συνθηκών και συνεπειών που συνεπάγεται ένα τέτοιο τραγικό συμβάν για τον ίδιο τον παθόντα ή τους οικείους του (σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος), έχει αποφασίσει να καλύπτει όλα τα έξοδα διεξαγωγής της δίκης σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας και να εισπράττει τη συμφωνηθείσα αμοιβή και τα έξοδα κατά την καταβολή από τον οφειλέτη της αποζημίωσης.

Επειδή η πορεία και η ευδοκίμηση των αστικών αξιώσεων των δικαιούχων στις υποθέσεις αυτές συμπλέκεται με το ποινικό σκέλος της υπόθεσης (παράσταση πολιτικής αγωγής κατά του υπαίτιου), το Γραφείο μας αναλαμβάνει χωρίς επιβάρυνση για τους εντολείς μας κι αυτό το καθήκον.