ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ορθή διαχείριση υποθέσεων, Ικανότητα & Εμπειρία

Ο Γεώργιος Στειακάκης είναι -ως γνωστόν- ένας από τους πιο έμπειρους δικηγόρους στο χώρο της ποινικής δικηγορίας στην Κρήτη, έχοντας χειριστεί μεγάλο αριθμό υποθέσεων, όχι μόνο πολύκροτων, αλλά προπάντων σημαντικών, από νομική και ουσιαστική άποψη.

Η κατάρτιση, η επιμέλεια και η δυναμικότητα, που απαιτούνται για να ανταπεξέλθει ένας συνήγορος υπεράσπισης στα καθήκοντά του, αποδεικνύονται κάθε μέρα στα ακροατήρια, γι’ αυτό δεν είναι σκόπιμο και σοβαρό να τα απονέμει κάποιος στον εαυτό του.

Η ποινική δικηγορία, που είναι για πολλούς η βιτρίνα του δικηγορικού λειτουργήματος, είναι ένα δύσκολο επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο, ακριβώς γιατί η αμεσότητα της διαδικασίας αναδεικνύει την επάρκεια, την προσπάθεια και την ικανότητα του υπερασπιστή να βοηθήσει τον εντολέα του και τη Δικαιοσύνη.

Η απαρίθμηση των ποινικών  υποθέσεων όλου του φάσματος του ποινικού δικαίου που έχει χειριστεί ο Γεώργιος Στειακάκης (εγκλήματα κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της περιουσίας, της ιδιοκτησίας, περί ναρκωτικών, λαθρομετανάστευσης, περί όπλων κ.λπ.) θα αποτελούσε μία απέραντη περιπτωσιολογία.

Πρόσφατα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, σε τιμητική εκδήλωση που πραγματοποίησε στο Ηράκλειο, παρουσίασε το βιβλίο του Γιώργου Στειακάκη με τίτλο: «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», το οποίο εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, προκειμένου να διανεμηθεί δωρεάν στα μέλη του.