ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Προστατέψτε τα περιουσιακά σας δικαιώματα

Ζητήματα που αφορούν στην ακίνητη περιουσία απασχολούν πολύ συχνά στην πράξη τους περισσότερους από εμάς. Το γραφείο μας έχει την εμπειρία να διαχειριστεί υποθέσεις εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου, με σκοπό την προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, προσφέρουμε: ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες όσον αφορά στην αγοραπωλησία ακινήτων, έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας στο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο, εγγραφές και άρσεις προσημείωσης υποθήκης, αγωγές προστασίας εμπραγμάτων δικαιωμάτων (κυριότητας, νομής κ.τ.λ.), παροχή νομικών κατευθύνσεων και συμβουλών για αγορά, πώληση, δωρεά, γονική παροχή, μακροχρόνια μίσθωση, ανταλλαγή ακινήτων, σύνταξη σχεδίων συμβολαίων, προσυμφώνων και επιμέρους συμφωνητικών για κάθε δικαιοπραξία που αφορά σε ακίνητη περιουσία, καθώς και ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, απαλλοτριώσεων, κτηματολογικών διαφορών και γειτονικού δικαίου.

Ο κλάδος του κληρονομικού δικαίου είναι ένας απ' τους σημαντικότερους του αστικού δικαίου και της καθημερινής μας ζωής, καθώς με το θάνατο ενός προσώπου δημιουργείται άμεσα ένα κενό στις περιουσιακές και λοιπές σχέσεις που αυτό έχει αναπτύξει, κατά τη διάρκεια της ζωής του. Επιπλέον, περιλαμβάνει ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, όπως ο καθορισμός της κληρονομικής διαδοχής, η έρευνα για την ύπαρξη διαθήκης του κληρονομουμένου/θανόντος, καθώς και η εγκυρότητα αυτής, οι προθεσμίες αποποίησης-αποδοχής, η εύρεση των περιουσιακών στοιχείων του κληρονομουμένου, ζητήματα νόμιμης μοίρας και προσβολής αυτής και υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.